FLAGA POLSKA 90X150 00069 | Raksa Olsztyn

COVID-19  badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 

CELLIS Laboratorium we współpracy z Biurem Podróży Sigma Travel oferuje Pacjentom czułe i dokładne testy antygenowe i genetyczne RT-PCR w kierunku SARS-Cov-2 wykonywane na najnowocześniejszym sprzęcie diagnostycznym. Laboratorium działa codziennie, także w weekendy i święta ! Ceny badań są zaskakująco niskie! 

                 Cały dochód z działalności Laboratorium przeznacza na innowacyjne badania nad terapiami nowotworowymi prowadzonymi przez prof. Magdalenę Król

 Każdy, kto chce wykonać szybki test antygenowy wymazowy lub test molekularny RT PCR, i zgłosi się do jednego z naszych poniższych punktów,  

otrzyma do 20% rabatu podając kod: 

SIGMA 21

W cenę każdego badania wliczone jest zaświadczenie o wyniku w języku angielskim lub polskim

Dostępne badania w kierunku SARS-CoV-2  (podane ceny już z rabatem):

      *  Test Antygenowy  – 100 PLN  (wynik do 1 godz. wersja elektroniczna)

* Test RT-PCR  – 290 PLN  (wynik do 24 godz. wersja elektroniczna)

  

Wykonaj badanie w jednym z punktów wymazowych:

 

      *  Cellis Punkt Pobrań, ul. Marszałkowska 140 w Warszawie, przy Biurze Podróży Sigma Travel,

codziennie w godz: 8:00-24:00 tel. 600 125 252 (płatność gotówką, kartą oraz Blikiem), dogodny parking pod samym punktem. 

W tym punkcie nie obowiązują zapisy

 

       *  Cellis Laboratorium, ul. Generała Zajączka 28 w Warszawie,

codziennie w godz. 7:30 – 23:00 tel. 602 381 984, 889 913 444 (płatność kartą oraz Blikiem)

Umów wizytę e-mailowo: testy@cellis.eu lub telefonicznie

 

 Szczegóły na: www.cellis.pl


Union Jack: 4 flagi Wielkiej Brytanii

COVID-19  tests on the SARS-CoV-2 coronavirus

CELLIS Laboratorium in cooperation with Sigma Travel agency offers Patients sensitive
and accurate antigen and genetic RT-PCR tests for SARS-Cov-2 performed on the most
modern diagnostic equipment. The laboratory is open every day, including weekends and
holidays! Research prices are surprisingly low!

All income from the Laboratory’s activity is allocated to innovative research on cancer therapies conducted by prof. Magdalena Król

Anyone who wants to perform a Rapid
Antigen Smear Test or Molecular RT PCR Test and will apply to one of our points below,

will receive up to 20% discount by giving the code: 

SIGMA 21

The price of each test includes a certificate of the result in English

SARS-CoV-2 tests available (prices are already discounted):
      *  Antigen Test  – 100 PLN  (results up to 60 minutes / electronic version)
* Test RT-PCR  – 290 PLN  (results up to 24 hours / electronic version)

  

Perform an examination at one of the swab points:

*  Cellis Test Point, ul. Marszałkowska 140 in Warsaw, next to the Sigma Travel agency,
open daily: 8:00-24:00 tel. 600 125 252 (payment with cash, card and BLIK), convenient parking in front of the facility.

No need to book a visit at this point!

        *  Cellis Laboratorium, ul. Generała Zajączka 28 in Warsaw,
open daily: 7:30 – 23:00 tel. 602 381 984, 889 913 444 (payment with card only)

Book a visit by e-mail: testy@cellis.eu or by phone

        

 Further details: www.cellis.pl